L'alumnat que haja de recuperar asignatures pendents de cusos anteriors pot trobar informació a l'arxiu adjunt referent al método de recuperació i les dates dels exàmens, si cal.

En cas de dubte cal consultar amb el professorat de l'assignatura o amb la/el Cap de Departament.

 


Usuarios Registrados:

Incidencias de Informática y Comunicaciones en el centro

Sigue las instrucciones del formulario para informar de algún problema relacionado con la informática en el instituto.

Formulario de Incidencias